Debiteurenbeheer: Kent u de wettelijke vereisten?

Debiteurenbeheer is veranderd sinds in 2012 de Wet Incasso Kosten (WIK) werd ingevoerd. De wetgever reguleert in deze wet niet alleen de maximale hoogte van de incassokosten tijdens een incassoprocedure, maar stelt ook eisen aan het debiteurenbeheer dat eventueel voorafgaat. Wie niet aan deze eisen voldoet, verliest het recht op het vorderen van bijkomende kosten. De volledige tekst van de WIK kunt u vinden op de website van de overheid.

Met IM-Debiteurenbeheer neemt IMNederland deze risico’s en zorgen u uit handen: het volledige traject of “slechts” de wettelijke aanmaning, eventueel gevolgd door een incassotraject.

De valkuilen

 • Een betalingstermijn is voor consumenten niet meer genoeg, er is pas sprake van verzuim indien een consument eerst een verplichte wettelijke aanmaning heeft ontvangen.
 • Deze wettelijke aanmaning moet aan alle wettelijke vereisten voldoen, o.a.;
  • Een termijn van 15 dagen na het ontvangen van de brief door de consument.
  • Bovendien is de consument geen administratiekosten of buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd als deze niet expliciet in de wettelijke aanmaning zijn benoemd, met vermelding van het maximale bedrag.

Besteed uw debiteurenbeheer daarom uit aan ons, zodat u zeker weet niet in één van deze valkuilen te trappen. Hiermee voorkomt u dat debiteuren met u aan de haal gaan.

De voordelen

 • Verlaging van uw openstaand debiteurensaldo (DSO)
 • Vreemde ogen dwingen
 • Beperk afboekingen
 • Score meer dan 90% wordt voldaan
 • Neemt u administratief werk uit handen
 • Uw aanmaningen voldoen aan de wettelijke vereisten
 • Debiteuren worden klantvriendelijk en oplossingsgericht benaderd

Meer weten?

Neem contact op en ontdek wat IMNederland voor uw organisatie kan betekenen!

linkedinlinkedin