Ik ben failliet. Wat doe ik met mijn aanmaning?

Dat is bijzonder vervelend om te horen. Geef de aanmaning aan de curator en vraag of hij (liefst schriftelijk) contact opneemt met IMNederland.

Kan ik een betalingsregeling treffen als ik niet het hele bedrag ineens kan betalen?

Neem altijd contact op met IMNederland, ook als u niet kunt betalen. Als u uw probleem uitlegt, helpen wij een oplossing te vinden.

Het doel is natuurlijk dat u uiteindelijk betaalt. Als dat bijvoorbeeld wel lukt als u in termijnen mag betalen, kan onze opdrachtgever daar in bepaalde gevallen mee akkoord gaan.
Uw schuldeiser is de opdrachtgever van IMNederland en is degene die uiteindelijk beslist.

Nogmaals; neem alstublieft vandaag nog contact op met IMNederland. Zonder opgaaf van reden niet betalen leidt tot hogere kosten die voor uw rekening komen!

Wat gebeurt er met mijn geld als ik de aanmaning betaal?

IMNederland verwerkt de betaling en meldt onze opdrachtgever dat u heeft betaald. Het geld dat u aan ons heeft betaald, wordt overgemaakt aan onze opdrachtgever.
Als het gehele bedrag voldaan is, sluit IMNederland het dossier.

Hoe kan ik het beste betalen?

Online betalen met wachtwoord en gebruikersnaam

Om direct te betalen via iDEAL kunt u inloggen met het zestiencijferige kenmerk uit de brief. Na het inloggen kunt u uw dossier inzien. U ziet een overzicht van openstaande facturen en eventueel eerder verzonden brieven.

Geen gebruikersnaam en wachtwoord ontvangen

Heeft u geen gebruikersnaam en wachtwoord ontvangen na het voltooien van uw registratie? Mail ons dan alstublieft onder vermelding van het zestiencijferige kenmerk uit de brief op info@imnederland.com. Wij zullen u dan alsnog een gebruikersnaam en wachtwoord toesturen

Zelf overschrijven

U kunt natuurlijk ook gebruik maken van internet bankieren. Zorgt u er dan in ieder geval voor dat u altijd het 16-cijferig nummer van de acceptgiro vermeldt. Zo voorkomt u dat uw betaling niet of te laat wordt verwerkt.

Het bedrag op de aanmaning is hoger dan het oorspronkelijke bedrag dat ik moest betalen. Klopt dat wel?

Dat klopt helaas. Uw leverancier (onze opdrachtgever) mag wettelijke rente berekenen over de tijd dat u te laat was met betalen. Verder bent u verplicht de overige kosten te betalen. Dat zijn de kosten die uw leverancier en IMNederland hebben moeten maken om u te laten betalen; zoals het versturen van brieven, het bellen en het opstellen en bijhouden van uw dossier. Dit is in de wet vastgelegd.

Ik heb een aanmaning ontvangen, wat nu?

De aanmaning betalen is uw allerlaatste kans om een dure procedure bij de rechter en bijkomende hogere kosten te voorkomen.

Reageer altijd! Ook als u niet het gehele bedrag in een keer kunt betalen.

Kunt u echt niet betalen, neem dan direct contact op met IMNederland. IMNederland zal dan onderzoek doen naar uw financiële positie. Als hieruit blijkt dat u niet in staat bent het gehele bedrag in één keer te betalen, kunt u mogelijk een betalingsregeling treffen.

Kunt u wel betalen?

Doe dit dan zo snel mogelijk om eventuele verhogingen te voorkomen.

Heeft u nog vragen?

Neem altijd contact op als u vragen heeft of iets onduidelijk is. We helpen u graag!

linkedinlinkedin