In overeenkomsten die worden afgesloten na 1 juli 2017 kunnen grote ondernemingen geen langere betaaltermijn dan 60 dagen overeenkomen (lees ook: opleggen/afdwingen) met MKB-ers en ZZP-ers  als leverancier of dienstverlener.

Overeenkomsten die na 1 juli 2017 worden afgesloten en die een betaaltermijn hebben van langer dan 60 dagen, daarvan  wordt de betaaltermijn van rechtswege nietig verklaard. De betaaltermijn wordt dan –ook weer- van rechtswege omgezet in een betaaltermijn van 30 dagen.

Als de klant de factuur pas na 30 dagen betaalt, is de klant –komt ie weer- van rechtswege wettelijke handelsrente verschuldigd over de termijn die de 30 dagen overschrijdt.

Voor grote bedrijven die een nog hoger ambitieniveau hebben om hun kleine leveranciers tegemoet te komen is er Betaalme.nu. Daar bij aangesloten bedrijven, beloven een betalingstermijn van maximaal dertig dagen aan te houden.

Zie ook wetten en regels op het ondernemersplein

Bron platform e-facturatie

linkedinlinkedin